personen

Dirk Willemsz. Ingilby

geboren: 1690
overleden: 1748

lid Veertigraad van Delft (1720 - 1748).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 180.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 223.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 8 (1904) 363.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1744 - 30-04-1747
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...