personen

dr. Philip Johansz. van den Brandeler

geboren: 1714
overleden: 15-05-1770

lid Oudraad van Dordrecht (1740 - 1770).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 215.

Heraldieke bibliotheek (1872-1883) 7 (1880) 198.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-01-1748 - 30-04-1749
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...