personen

Marten Steegeman

geboren: -
overleden: ca. 1616

lid Raad van Deventer (1591 - 1601). lid Raad van Deventer (1603 - 1616).

opmerkingen

Persoonsgegevens: volgens een handmatige toevoeging in het exemplaar van Van Doorninck berustend in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (signatuur ACU 493) overleden 22 augustus 1617. De tekst zelf geeft 1616. Steegeman komt in 1617 in ieder geval niet meer voor onder de schepenen en raden van Deventer.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 406.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 95-98.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1607 - 31-03-1611
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 07-05-1614 - 26-05-1616
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering. Compareerde niet meer in 1616.