personen

dr. Adriaen Gerrit Jansz. Doublet

geboren: 1669
overleden: 03-08-1726

lid Veertigraad van Delft (1699 - 1726).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 17.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 115.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-04-1714 - 25-03-1717
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...