personen

Willem Hendrik van Voorst tot Borgel

geboren: 1764
overleden: 10-07-1809

lid Ridderschap van Overijssel (1792 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 799.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 31-05-1792 - 30-04-1794
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft als voorletters W.A, de lijst van Schutte (zie institutionele toelichting) W.C, maar personen met deze initialen hadden blijkens A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 799 geen zitting in de Ridderschap van Overijssel.