personen

Frederi(c)k Alema

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 geeft zijn benoeming tot gecommitteerde in de Raad van State voor Friesland, namens het kwartier der Steden. Een commissie van de Staten-Generaal werd echter niet aangetroffen en bovendien werd Alema in hetzelfde jaar benoemd in de Generaliteits-Rekenkamer. Hij zal de functie derhalve hebben getransporteerd op Tinco van Andringa, die in deze periode voor het genoemde kwartier zat.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 23-04-1675 - 29-04-1677
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-07-1679 - 05-1680
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1680 - 01-05-1683
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...