personen

Adolf van Goer

heer van Caldenbroek.

Ook bekend als Adolf van Goer tot Caldenbroeck.

geboren: -
overleden: -

bron voor de persoonsgegevens

Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal Gerechtshof (1802-1811) I (Arnhem 1978) 288.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 25-09-1578 - 1580
namens: Overkwartier
anderen met deze aanstelling...

Eed 17 januari 1579.