personen

Cornelius Haubois

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1639 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1637 en 1640.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1641 - 30-04-1644
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1647 - 30-04-1649
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde. Werd ook voor het jaar 1649-1650 gekozen tot vijfde ordinaris gedeputeerde. Omdat hij echter in 1649 ook in Gedeputeerde Staten van Friesland werd verkozen en beide ambten onverenigbaar waren, is er vanuit gegaan dat Haubois tot 1649 gedeputeerde ter Staten-Generaal was.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1649 - 30-04-1651
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1655 - 30-04-1658
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1658 - 30-04-1661
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 22-04-1661 - 01-05-1664
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 18-04-1665 - 20-04-1666
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-05-1666 - 28-04-1669
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1669 - 30-04-1671
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Beëindiging mogelijk eerder door overlijden.