personen

Teijens

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1641 -
anderen met deze aanstelling...

Alleen achternaam bekend; is blijkens ondertekening van de eed niet identiek met de in deze database genoemde Benedictus Teyens.