personen

Cornelis Symons

geboren: -
overleden: -

lid Raad van Leeuwarden (1588 - 1598). lid Raad van Leeuwarden (1601 - 1602). lid Raad van Leeuwarden (1606 - 1607).

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 275 en 276.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-06-1586 -
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1594 - 28-02-1599
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...