personen

Georg Borchard Ludolf Unico baron Keppel tot Hengelo

heer van Udink.

geboren: -
overleden: 10-05-1756

lid Ridderschap van Overijssel (1713 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: bij Mensema ontbreekt de voornaam 'Ludolf' en de titel 'baron'.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 196.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 640.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-04-1717 - 05-05-1720
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 16-06-1723 - 22-05-1725
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft als voornamen 'Borchard Ludolf Unico'.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1735 - 30-04-1738
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 05-05-1753 - 17-11-1754
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...