personen

jonkheer Thomas van Egmond van de Nijenburg

Ook bekend als Thomas van de Nieuburg.

geboren: 1599
overleden: 24-09-1675

lid Vroedschap van Alkmaar (1623 - 1675).

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 20.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 14.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 5 (1996) 51.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 141.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 16-09-1628 - 20-09-1630
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-02-1633 - 05-02-1635
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 28-02-1637 - 20-02-1639
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 21-02-1645 - 30-04-1646
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 17-05-1646 - 11-05-1649
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 15-02-1649 - 14-02-1651
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1652 - 30-04-1655
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-06-1655 - 02-05-1658
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 28-05-1658 - 11-06-1661
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1661 - 30-04-1664
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...