personen

Bartholt ridder van Gent

heer van Loenen en Wolferen.

Ook bekend als Bartholt van Gendt.

geboren: -
overleden: 1595

opmerkingen

Persoonsgegevens: D'Ablaing, Ridderschap kwartier Nijmegen, geeft sterfjaar 1593.
Overig: gouverneur van Arnhem 1588.

bronnen voor de persoonsgegevens

Ablaing van Giessenburg, W.J. d', De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen ('s-Gravenhage 1899) 1.

Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal Gerechtshof (1802-1811) I (Arnhem 1978) 287.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 25-09-1578 -
namens: Kwartier Nijmegen
anderen met deze aanstelling...

Eed 17 januari 1579. [In 1589 nog raadsheer.]

functie: stadhouder lenen
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 1581 -
anderen met deze aanstelling...