personen

Joachim Adolf van Rechteren tot Rechteren

geboren: 1627
overleden: 05-05-1686

lid Ridderschap van Overijssel (1647 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft voornamen 'Johan Adolph'.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 495.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-09-1657 - 14-07-1660
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de de Staten van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1666 - 31-03-1670
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 14 april.