personen

Watze van Glinstra

Ook bekend als Valerius van Glinstra.

geboren: 1647
overleden: 02-03-1727

opmerkingen

Overig: was grietman van Gaasterland 1679-1683.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 257 en II, 174.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 26-02-1673 - 08-02-1677
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-04-1679 - 29-04-1680
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 11-05-1688 - 12-05-1689
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1692 - 29-04-1695
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 25-07-1711 - 16-02-1713
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...