personen

mr. Johannes Jacobus Loke

geboren: 1746
overleden: 1836

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 7 (1891) 130.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 555.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 151.

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 22-06-1779 - 06-12-1785
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot ordinaris raadsheer.

functie: raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 07-12-1785 - 1795
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 1795 -
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 25-09-1795 -
namens: Middelburg
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Commissarissen van de Nationale Rekening
van: 16-07-1799 - 15-03-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Nationale Rekenkamer (1)
van: 16-02-1802 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...

Loke werd opnieuw benoemd 9 november 1804.

functie: lid
instelling: Nationale Rekenkamer (2)
van: 29-04-1805 - 08-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Nationale Rekenkamer (3)
van: 08-1806 - 01-07-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
van: 26-06-1809 - 31-12-1811
anderen met deze aanstelling...