personen

Jouke Andeles

geboren: 1727
overleden: 06-09-1806

lid Vroedschap van Leeuwarden (1762 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 294-296.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 22.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-05-1784 - 11-05-1785
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...