personen

mr. Huibert Griffioen

Ook bekend als Griffioen van Waarder.

geboren: 23-05-1754 te Gouda
overleden: 17-06-1836 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Poelgeest geeft geboortejaar 1734, Van der Aa het meer waarschijnlijke 1754.
Overig: was pensionaris van Tholen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) V, 127.

Notulen van de Staten van Zeeland (gedrukt) 1789, f. 309.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 25-05-1789 - 1795
namens: Zeeland, Tholen
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 22 juni.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 06-07-1819 - 01-07-1829
namens: Bodegraven, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...