personen

Elias Canneman

Ook bekend als Canneman van de Mijle.

geboren: 25-01-1777 te Amsterdam
overleden: 06-10-1861 te Oosterbeek

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) bijvoegsel, 56.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 82 (1999) 123.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 396.

functies in bovenlokale instellingen

functie: chef de bureau
instelling: Agentschap van Financiën
van: 01-07-1800 -
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
van: 1801 - 1805
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van het departement
instelling: Secretaris van Staat voor de Financiën
van: 30-04-1805 - 11-07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur
instelling: Mortificatiefonds
van: 1806 - 1810
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Ministerie van Financiën
van: 11-07-1806 - 22-06-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Ministerie van Financiën
van: 22-06-1808 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...

Op 22 juni 1808 herbenoemd..

functie: commissaris-generaal
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 29-11-1813 - 06-04-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-04-1814 - 19-07-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 12-12-1815 - 17-10-1819
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...