personen

Gisbert Cuper

Ook bekend als Gijsbert Kuijper.

geboren: 1644
overleden: 22-11-1716

lid Raad van Deventer (1675 - 1716).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 544.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 104-109.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 78.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1681 - 30-04-1694
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 05-10-1693 - 30-04-1703
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.