personen

dr. Pieter Matthijs Beelaerts

heer van Emmikhoven en Ganswijk en Waardhuizen.

geboren: 1725
overleden: 28-07-1796

lid Oudraad van Dordrecht (1753 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 216.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 58 (1972) 27.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 21-04-1762 - 30-04-1764
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 12-04-1787 - 08-04-1790
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...