personen

dr. Adam van der Heim

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Schiedam (1672 - 1723).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1723.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 25.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2-3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 26-09-1681 - 18-01-1684
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 17-04-1687 - 04-01-1720
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...