personen

Anne Hobbesz. de Boer

geboren: -
overleden: 1728

lid Vroedschap van Workum (1689 - 1728).

bron voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 37.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1716 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk 1715.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 31-03-1718 - 16-04-1719
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-04-1720 - 02-05-1721
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-04-1724 - 13-04-1725
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 12-04-1726 - 16-04-1727
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...