personen

Johannes ter Wischa

Ook bekend als Johannes ter Wisga.

geboren: -
overleden: 10-03-1609

opmerkingen

Overig: was grietman van Oost-Stellingwerf 1581(mogelijk eerder)-1609.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 392.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1607 - 1608
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...