personen

Jan Oudewagen

geboren: 1697
overleden: 10-01-1763

lid Vroedschap van Enkhuizen (1743 - 1763).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-01-1762 - 10-01-1763
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.