personen

dr. Bernhard de Lespierre

Ook bekend als Berent de Lespierre.

geboren: 1624
overleden: 1709

lid Raad van Deventer (1661 - 1669). lid Raad van Deventer (1671 - 1672).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 510.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 103-104.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 26 (1972) 208.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1664 - 31-03-1667
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 25 april.