personen

Jacobus Adriaansz. van Manen

geboren: 1752
overleden: 1822

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 163.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1098.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 22-02-1796 - 01-03-1796
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Zeist
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 15-03-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Utrecht-I
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Rijn
van: 20-12-1798 - 04-06-1802
namens: Ring van Utrecht
anderen met deze aanstelling...