personen

Cornelis Roos

geboren: 1693
overleden: -

lid Vroedschap van Monnickendam (1730 - 1758).

opmerkingen

Vroedschap: op eigen verzoek ontslagen 1758.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 231.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 10-08-1750 - 30-04-1752
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-08-1754 - 02-09-1756
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...