personen

Hessel Douwe Ernst van Aylva

geboren: 1700
overleden: 1774

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.
Overig: was grietman van Westdongeradeel 1722-1762 en 1768-1772.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 12 en II, 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 54.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1728 - 12-02-1731
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 28-05-1731 - 17-03-1735
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-07-1734 - 03-05-1737
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) geeft aanvangsjaar 1735.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1737 - 30-04-1740
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1740 - 11-02-1743
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-04-1749 - 30-04-1752
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1756 - 12-02-1758
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1761 - 20-02-1764
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 25-04-1765 - 30-04-1770
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...