personen

Thomas Thomasz.

geboren: -
overleden: 1603

lid Vroedschap van Haarlem (1583 - 1603).

bron voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 17-01-1590 - 1593
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1594 - 30-04-1595
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland, in de vergadering van 26 oktober tot en met 1 november. Omdat deze resolutie als één van de laatste is ingeschreven, is aangenomen dat hij op 1 november genomen is.