personen

Willem Sijbrantsz. Groes

geboren: 1581
overleden: 1648

lid Vroedschap van Enkhuizen (1615 - 1648).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 23 (1969) 270.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-08-1625 - 22-03-1626
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 19-02-1628 - 06-03-1630
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...