personen

mr. Frederik baron van Hogendorp

geboren: 12-06-1802 te Wijk aan Duin
overleden: 24-05-1872 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1867.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 335.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 378.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zuid-Holland (1840-1861)
van: 14-11-1842 - 24-09-1850
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zuid-Holland (1840-1861)
van: 24-09-1850 - 08-1861
namens: 's-Gravenhage
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag om gezondheidsredenen.