personen

Jacob Thijsz. Horn

geboren: 1712
overleden: 1782

lid Vroedschap van Edam (1738 - 1782).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 43 (1925) 121.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1769 - 31-03-1771
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1773 - 30-04-1775
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1777 - 30-04-1779
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...