personen

Anthonij Hodenpijl

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Schiedam (1710 - 1748).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1748.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 27.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 3-4.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-05-1721 - 20-03-1727
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...