personen

dr. Adriaan Dirk van der Eijk

geboren: 1741
overleden: 1817

lid Vroedschap van Den Briel (1767 - 1788).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 4 en 171.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-03-1781 - 07-04-1784
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...