personen

dr. Johan Françoisz. van den Brandeler

geboren: 1667
overleden: 1755

lid Oudraad van Dordrecht (1702 - 1740).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 214.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 417.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 286.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1718 - 30-04-1721
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 04-12-1727 - 20-04-1730
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 30-04-1733 - 21-04-1735
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...