personen

dr. Arend Jacobsz. van der Graaff

geboren: 1614
overleden: 29-09-1676

lid Veertigraad van Delft (1653 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: Kronieken geeft afwijkend aanvangsjaar 1656. Ontslagen 1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 122.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 292.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1657 - 29-04-1660
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-11-1661 - 10-02-1665
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 03-11-1665 - 22-02-1669
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...