personen

dr. Samuel Samuelsz. Everwijn

geboren: 1631
overleden: 01-03-1694

lid Oudraad van Dordrecht (1661 - 1694).

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 975.

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 211.

Veldhuijzen, G., Nieuwe heeren nieuwe kussens. Het regentenpatriciaat van Dordrecht 1672-1685 (Dordrecht 1988) 81.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 14-03-1664 - 23-05-1667
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...