personen

Jan Ernst van Echten tot Relaer

geboren: 1699
overleden: 22-10-1746

lid Ridderschap van Overijssel (1724 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 660.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-05-1738 - 25-04-1741
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...