personen

Marten Aedsges Teenstra

geboren: 1742
overleden: 1806

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 18.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 110.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Stad en Lande
van: 22-04-1795 -
namens: District Hunsingo
anderen met deze aanstelling...