personen

Arent Pietersz. Slagtoe

geboren: 1625
overleden: 26-11-1703

lid Veertigraad van Delft (1671 - 1703).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 88-89.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 226.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 366.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1692 - 01-05-1695
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...