personen

mr. Rudolf Sandberg

heer van 't Laar.

geboren: 1731
overleden: 1808

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 203.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 19.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 931.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 146.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Overijssel (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 06-10-1806 - 12-05-1808
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.