personen

Reinier van Marle

geboren: 1635
overleden: 01-1711

lid Raad van Kampen (1686 - 1711).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 574.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 35 (1949) 156.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 212.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 29-04-1702 - 23-04-1705
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1708 - 30-04-1710
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...