personen

dr. Abraham Cornelisz. van Bleyswijk

geboren: 1686
overleden: 22-01-1761

lid Veertigraad van Delft (1718 - 1761).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 226.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 222.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 22 (1918) 205.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 27-04-1735 - 17-04-1738
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1747 - 30-04-1750
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1752 - 30-04-1755
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...