personen

Dirk Claesz. Veen

geboren: 1604
overleden: 11-01-1670

lid Vroedschap van Hoorn (1653 - 1670).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 141.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 78.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 67.

Westfries Archief Oud archief Hoorn, inv. nr. 120, f. 170v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-04-1663 - 24-04-1665
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 03-04-1668 - 11-01-1670
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap. Beƫindigd door overlijden.