personen

jonkheer mr. Gerard Andreas Martinus van Bommel

geboren: 02-04-1770 te Leiden
overleden: 08-08-1832 te Leiden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 44.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 148.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 152.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 23-11-1801 - 01-06-1804
namens: Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 19-10-1817
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 19-10-1819 - 19-10-1828
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...