personen

Wolter van Coeverden tot Scherpenzeel

geboren: -
overleden: 12-11-1674

lid Ridderschap van Overijssel (1643 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1662 - 31-03-1666
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 28 april. Van Heel (zie institutionele toelichting) plaatst deze functie ten onrechte bij Wolter van Coeverden tot Wegdam (1613-1684, elders in deze database).