personen

Claas Jansz. Minne

geboren: -
overleden: 1711

lid Vroedschap van Monnickendam (1683 - 1711).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 230.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 100.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 18-08-1703 - 22-08-1704
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...