personen

Tinco van Andringa

geboren: -
overleden: 14-02-1619

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel 1613-1619.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 331.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 10-06-1611 - 01-10-1613
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 16-07-1613 - 12-07-1615
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1617 - 15-05-1618
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker. H. Baerdt van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 331 geeft onjuist Beƫindigd door overlijden op 14 februari 1619.