personen

Derk Ludolf van Keppel tot Campherbeeck

geboren: 1644
overleden: 18-02-1686

lid Ridderschap van Overijssel (1668 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 547.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-02-1672 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 547 en Schilder (zie institutionele toelichting) geven aanvangsjaar 1671 (toen waarschijnlijk de benoeming door de Staten van Overijssel plaatsvond). Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 15-05-1675 - 24-06-1678
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...